Wednesday, October 4, 2023

Dhufa Birroolee: Kutaa 2ffaa

“Diinnikoo tokko suma kan du’u; warri akka keetii jiraachuu caalaa yoo du’an irra wayyaafi,” jetti Birrooleen gara mirgaatti garagaltee ciisuuf yaalaa.

Asoosama Gabaabaa: Dhufa Birroolee

kitaaba ifa guyyaa arga jedhame hin yaadamnee— hanga, gaaf tokko, Birroleen argatutti.